SOJDUNGS GÅRD

På gården finns en butik där man kan köpa diverse köttdetaljer och hamburgare. Butiken är inte bemannad, men ring så kommer någon och hjälper dig. Sojdungs Gård ligger i Fole, mellan Visby och Slite, på Gotland. På gården bedrivs nötkreatursuppfödning och växtodling. Utöver detta produceras betongprodukter i större format. Flera egna produkter finns för beställning och

Nötkreatur – kött, kött, och mera kött!

Djurbesättningen består idag av ca 300 slakttjurar, ett hundratal slaktkvigor och hundratal dikor med kalvar. Korna och tjurarna som används till egen avel är i huvudsak av raserna Charolais och Limousin, inköpta djur varierar i raser, men de flesta är tung köttras.

Gårdsbutik med
svenskt kvalitetskött

På gården finns en butik där man kan köpa diverse köttdetaljer och hamburgare. Butiken är inte bemannad, men ring så kommer någon och hjälper dig.

Betongprodukter
japp, we got it!

Här på Sojdungs gård har vi en betongverksamhet, som i första hand är inriktad på betongprodukter till lantbruk. Vi har skapat flera smidiga lösningar för att underlätta i ditt företag med t ex: plansiloväggar, foderkrubbor, plintar och väggar mm. Idag utvecklar vi betongverksamhet på entreprenad med kundens behov i centrum.

Ägare

Sojdungs gård ägs och drivs av Tobias Andersson, som är tredje generationen Andersson på gården, son till AnnMarie och Leif Andersson och sonson till Ingrid och Hans Andersson.

EUROPEISKA JORDBRUKSFONDEN

Europeiska jordbruksfonden

Sojdungs gård AB har fått investeringsstöd för att kunna bibehålla verksamheten på landsbygden.

I detta fall gäller investeringen en ligghall för nötkreatur och Sojdungs gård har fått bidrag och hjälp med finansiering av EU-medel.

Mer information finns på Europeiska jordbruksfonden

Although it can be tempting to pay someone to write my essay cheaply, there are many pitfalls to this strategy. Writing services that are cheap can be unreliable, miss deadlines, or fail to complete the assignment. To avoid these problems Here are some suggestions. First, you must verify the reputation of the writing service. There are many complaints about unprofessional writers who make a mockery of their work. You should also check the quality of the final product. A reputable essay service should guarantee that it https://startup.info/how-to-choose-the-best-paper-writing-service-in-2022/ will meet your deadlines and provide you with an original and plagiarism-free essay.